Rapport Nätbanken Avanza redovisar ett rörelseresultat på 100 miljoner kr för det första kvartalet 2019. Bloombergs snittestimat, med upp till fyra respondenter, pekade mot 107 miljoner kr. Avanza-aktien tappar fart vid börsens inledande handel.

De totala intäkterna uppgick till 268 miljoner kr. Där låg Bloombergprognosen på 279 miljoner inför rapporten.

Kvartalets nettoresultat var 87 miljoner kr eller 2,87 kr per aktie före utspädning.

Avanza hade ett courtagenetto om 112 miljoner kr under det första kvartalet 2019. Det kan jämföras med 111 miljoner kvartalet innan och 122 miljoner motsvarande kvartal i fjol.

Svag ökning av courtagenettot

”Courtagenettot ökade svagt med 1 procent (jämfört med föregående kvartal, reds anm), trots något fler handelsdagar och ökat antal courtagegenererande notor. Antalet notor och omsättning i courtagegenerande notor ökade med 4,9 respektive 5,6 procent. Courtageintäkterna per omsättningskrona minskade från 9,8 till 9,4 punkter, vilket var ett resultat av en ökad andel affärer till fast pris”, skriver Avanza i sin delårsrapport.

Fondprovisionerna uppgick till 72 miljoner kr under första kvartalet, en minskning med 3 procent jämfört med föregående kvartal. Minskningen berodde på lägre genomsnittligt fondkapital även om kapitalet per sista mars var tillbaka på hög nivå. Detta påverkade även intäkten per fondkrona som minskade med närmare 1 punkt och uppgick till 33 punkter på årsbasis.

Högre räntenetto

Räntenettot summeras till 39 miljoner kr, mot 29 miljoner fjärde kvartalet 2018 och 29 miljoner första kvartalet 2018. Den sekventiella ökningen berodde på lägre kostnader av överskottslikviditeten, skriver Avanza.

Fortsatta kostnadsökningar

Avanza budgeterar fortsatt för en kostnadsökning om 10,5 procent under 2019, jämfört med 2018.

I bokslutskommunikén för 2018 angavs den nivån samtidigt som att nätbanken meddelade att den årliga kostnadsökningen framgent bedöms ligga i intervallet 9-12 procent, då en uppjustering från tidigare guidning om 8-10 procent.

Det totala kostnaderna låg på 164 miljoner kr i det första kvartalet 2019, således 8 procent högre än de 152 miljoner kr i kostnader under det första kvartalet 2018. Ökningen är främst en följd av högre personalkostnader och marknadsföringskostnader, heter det från nätbanken.

”Kostnaderna är enligt budget och beräknas landa på 10,5 procents kostnadstillväxt för helåret, där vi ökar satsningarna på utveckling. På Avanza sköter vi all utveckling internt och de högre kostnaderna ska säkerställa vår innovationskraft”, skriver Rikard Josefson i kvartalsrapportens vd-ord.

Han framför att kostnadseffektivitet och att hushålla med resurser alltid varit en viktig del i Avanzas strategi.

”Det betyder att när vi vill satsa extra finns inte så många områden att dra ner på, för att kompensera de ökade satsningarna. Vår övertygelse är att ökade kostnader kommer att bidra till ökad tillväxt på sikt”, fortsätter han.

 

Podd
Börspanelen: Gott nytt börsår?
Foto: Shutterstock
Rapportsäsongen
Inför rapporterna: "Ljusning för industrin – dystert för tjänstebolagen""Överlag bra rapporter i fjärde kvartalet"
Rapporter
Nu drar rapportperioden igångHär är alla datum
Börsen
Avslutning nära nollstrecket
Foto: istock
Kryptovaluta
Trängsel i bitcoin oroar förvaltare
Foto: Magnus Gustavsson/PA
Analys
Analys: Telias förväntade sparprogram inleder ny era
Sektor
Storbankerna formaliserar polissamarbetet mot penningtvätt
Aktie
Lundin Energy får kraftigt utökade licenserFår 23 procent fler prospekteringslicenser
19/1
Trading Direkt om vaccin och börsrekord
Analyser
Här är tisdagens köprekar
Aktie
Swedbank återinför utdelning efter dialog med FI
USA
Yellen: USA måste agera stort med nästa stödpaket
Asien
Kinaoptimism lyfter Asiens börser
Räntan
Vice riksbankschef: Möjligt med räntesänkning trots pandemi
Foto: Gustav Sjöholm/TT
Affär
Uppgifter: SSAB:s storägare skeptiska till affär med Tata
Analys
Carnegie: Förvärv kan dubbla vinsten för Thunderfuls gamingsegmentInleder bevakning med köp
Analys
Arctic: Osäkert vad nästa trigger i Africa Energy blir
Analys
HSBC: Sämre utsikter på grund av ny covid-vågSlopar köprek för SAS
Analyser
Här är måndagens färska analyser
Placera
Hernhag: Tre potentiella aktiebubblor att se upp medHållbarhet och ESG på höga kursnivåer
Aktie
Balder fortsätter att öka i EntraSelins bolag äger nu över 20 procent
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Aktie
Här är villkoren i MTG:s nyemission
Fem köpvärda aktierOch tre du kan vänta med
Aktie
Di: Ta hem vinsten i BooztBolaget kommer återgå till mer normal tillvaro
Aktietips
AFV sätter köp på SBB"Med viss bävan för marknadsutvecklingen"