Rapport Mätteknikbolaget Hexagons ebit-resultat före engångsposter blev 287 miljoner euro i det fjärde kvartalet 2020.  

Analytiker hade räknat med ett motsvarande ebit-resultat om 289 miljoner euro, enligt Infronts estimat.

Nettoomsättningen uppgick till 1.038 miljoner. I Infronts konsensusprognos låg förväntningar på en nettoomsättning på 1.052 miljoner euro.