Rapporter Specialfettsbolaget AAK redovisar ett rörelseresultat på 778 miljoner kronor under fjärde kvartalet. Det var något lägre än analytikernas förhandsprognos, enligt Infronts sammanställning. 

Analytikers snittförväntningar i Infronts sammanställning låg på ett rörelseresultat på 798 miljoner kronor. Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 13 317 miljoner kronor. Här låg snittprognosen på 13 306 miljoner kronor.

Rörelseresultatet per kilo var 1,36 kronor. På denna punkt väntades 1, 37 kronor per kilo.

Volymerna minskade med 6 procent till 571 000 ton. Snittförväntningarna låg på 584 000 ton, enligt Infront.

Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 2,75 kronor per aktie jämfört med 2,50 kronor förra året. Det var i linje med analytikernas förväntningar.