Rapport Telia nådde inte riktigt upp till analytikernas vinstförväntningar. Teleoperatören sänker dessutom utdelningen en smula. 

Telias justerade ebitda-resultat blev 7.374 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022, enligt delårsrapporten.

Ebitda-marginalen uppgick till 30,4 procent.

Genomsnittet av nio analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, låg på ett justerat ebitda-resultat på 7.462 miljoner kronor med en marginal på 30,8 procent.

Nettoomsättningen blev 24.261 miljoner kronor. Här låg snittestimatet på 24.215 miljoner kronor.

Den organiska tillväxten uppgick till 0,5 procent under kvartalet.

Utdelningen föreslås bli 2:00 kronor per aktie (2:05), att jämföra med snittestimatet på 1:96 kronor.

Spår oförändrad eller ensiffrig tillväxt

Telia räknar med att det justerade ebitda-resultatet helåret 2023, på jämförbar bas, blir oförändrat till att visa en låg ensiffrig tillväxt.

Tjänsteintäkterna väntas visa en låg ensiffrig tillväxt under 2023.

Prognosen är också att capex väntas hamna i spannet 13-14 miljarder kronor 2023, exklusive kostnader för licenser och frekvenser.

Den strukturella delen av det operationella fria kassaflödet 2023 förväntas vara i spannet 7,0-9,0 miljarder kronor, uppger Telia.

Marknadspriserna avseende energi för 2023 har sjunkit något och nu förväntar sig Telia att energikostnaderna kommer att öka med ungefär 300 miljoner kronor, jämfört med bolagets tidigare estimat om 600 miljoner kronor.

I en intervju med Nyhetsbyrån Direkt uppger Telias vd Allison Kirkby att bolagets neddragningar av personalstyrkan troligtvis hamnar på närmare 1 500 tjänster under 2023.

”Det blir troligen närmare 1.500 i år. Vi har redan i förra veckan kommit med besked om 1.000 tjänster, varav 60 procent var Teliaanställda och 40 procent var externa konsulter”, säger hon till Direkt.

Teliachefen upprepar därmed tidigare besked om att neddragningar av personalstyrkan i år blir större än de två föregående åren, då bolaget gjort neddragningar med omkring 1 000 tjänster per år.