Rapport Fukthanteringsbolaget Munters redovisar ett justerat ebita-resultat på 130 miljoner kr för det första kvartalet 2020. Ett genomsnitt av upp till sex analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var 134 miljoner kr.

Omsättningen uppgick till 1.566 miljoner kr, mot ett analytikersnitt på 1.563 miljoner. Den justerade ebita-marginalen blev därmed 8,3 procent mot prognossnittet på 8,6 procent.

Orderingången landade på 1.849 miljoner kr, mot ett snitt på 1.712 miljoner.

”Utmanande kvartal”

Munters förväntar sig för de kommande kvartalen ett fortsatt utmanande affärsklimat med en större påverkan från covid-19-utbrottet än vad bolaget såg under det första kvartalet. Det uppger vd Klas Forsström i delårsrapporten.

”För närvarande är överblicken av effekten från utbrottet begränsad. Vi har för närvarande en god orderbok men beroende på omfattning och hur långt utbrottet blir ser vi en ökad risk för projektförseningar”, skriver Munters-chefen.

Under det första kvartalet påverkades Munters av pandemin, men alla produktionsenheter utom två mindre enheter har fortsatt produktionen under kvartalet utan några större störningar, uppges det.

Minskade kostnader

För att begränsa effekterna från utbrottet inledde Munters motverkande åtgärder i början av februari, framför allt genom att minska kostnader och planerade investeringar samt att noggrant arbeta med sin leverantörskedja.

Orderingången minskade organiskt med 8 procent under det gångna kvartalet.

”Efterfrågan var robust i januari och februari, utom i Kina som drabbades av utbrottet i februari. Orderingången i mars påverkades negativt av utbrottet i Europa och Americas. I Kina återhämtade sig efterfrågan något i mitten av mars, vilket kunde ses i orderingången för affärsområdet Foodtech”, skriver fukthanteringsföretaget.

Nettoomsättningen minskade organiskt med 7 procent.

 

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.