Rapport Omsorgsbolaget Humana redovisar ett resultat efter skatt på 44 miljoner kr för det första kvartalet 2019 (45). Resultatet per aktie uppgick till 0,83 kr (0,85).

Rörelseresultatet blev 77 miljoner kr (81) och rörelsemarginalen var 4,5 procent (4,9). Exklusive effekterna av IFRS 16, som gäller från 1 januari 2019, uppgick rörelseresultatet till 70 miljoner kr (81).

Nettoomsättningen uppgick till 1.708 miljoner kr (1.648).