Rapport Fastighetsbolaget Fabeges hyresintäkter uppgick till 739 miljoner kr för det andra kvartalet 2022. Analytikerna i Infronts sammanställning hade väntat sig en siffra om 743 miljoner kr.

Driftöverskottet uppgick till 539 miljoner kr mot förväntade 564 miljoner kr och förvaltningsresultatet blev 347 miljoner. Här var förhandstipset 385 miljoner kr.

Kvartalets orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 020 miljoner kr jämfört med 1 025 miljoner kr motsvarande kvartal föregående år. Här fanns förväntningar om 276 miljoner kr.

Efter skatt summerades Fabeges resultat till 1 595 miljoner kr (1 183) med förväntningar om 573 miljoner kr. Resultatet per aktie var 5,01 kr (3,67). Analytikernas konsensus låg på 1,80 kr per aktie.

”Hantera ökade materielkostnader”

Fabeges befintliga projekt löper på bra, men i de nya projekten framöver kommer bolaget behöva hantera den ökade materialkostnaden. Det skriver bolagets vd Stefan Dahlbo i kvartalsrapporten.

Riksbankens höjning av styrräntan och högre marginaler får genomslag på räntenivåerna och Fabege kommer se ökade räntekostnader framöver. Effekten för Fabege mildras dock avsevärt av att cirka 70 procent av portföljen är bunden.

Att i princip alla Fabeges hyresavtal är kopplade till index ger bolaget ”en kudde mot ökade räntekostnader”.

”Generellt brukar materialkostnaden utgöra cirka 30 procent av totalkostnaden. Det kommer bli svårare att jobba med fastpriser när prisnivåerna är så osäkra framöver. Vi arbetar därför närmare och tätare med våra leverantörer”, skriver Dahlbo.

”Räkna med lägre marginaler”

Han framhåller också att bolaget måste vara realistiskt och räkna med något lägre marginaler i projekten framöver som situationen ser ut idag.

”Vi håller för närvarande på med ett par upphandlingar och det är ännu för tidigt att säga var vi landar. Vi har dock inte kommit till den punkten där vi stoppar projekt och lägger dem på is”, skriver han.

Fabeges nettouthyrning under det andra kvartalet uppgick till 36 miljoner kr (20).