Rapport Utbildningsföretaget Academedia redovisar ett resultat efter skatt på 180 miljoner kr för det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2020/2021. Ett genomsnitt av tre analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var 207 miljoner kr.

Rörelseresultatet blev 329 miljoner kr, jämfört med ett analytikersnitt på 393 miljoner kr. Rörelsemarginalen var 9,0 procent, mot ett snitt på 11,0 procent.

Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelsestörande poster på -14 miljoner kr och IFRS 16, uppgick till 280 miljoner kr. De jämförelsestörande posterna bestod av -4 miljoner kr relaterat till integrationskostnader för förvärvet av Swedish Education Group (Segab) och -10 miljoner kr relaterat till omstruktureringskostnader för gymnasieverksamhet.

Föreslår utdelning

Tidigare under året inställda aktiviteter har under kvartalet kunnat genomföras, vilket enligt Academedia innebar högre kostnader för underhåll och rörliga kostnader om cirka 30 miljoner kr. Ett lägre semesteruttag ökade personalkostnaderna med 25 miljoner kr. Koncernkostnader ökade något, vilket enligt Academedia även det avspeglade kostnader för aktiviteter som tidigare under året behövt ställas in.

Nettoomsättningen uppgick till 3.672 miljoner kr, jämfört med analytikersnittet på 3.582 miljoner kr.

Resultatet per aktie uppgick till 1,70 kr, mot ett snitt på 1,96 kr.

Bolaget föreslår en utdelning på 1,75 kr per aktie (1,50) för verksamhetsåret 2020/2021. Väntat var enligt Infronts sammanställning en utdelning på 1,93 kr.

Academedias fjärde kvartal var i linje med föregående år där vissa tidigare inställda aktiviteter har genomförts och där ett lägre semesteruttag gav högre kostnader.

”Bästa året hittills”

Det skriver vd Marcus Strömberg som samtidigt konstaterar att hela verksamhetsåret ur många perspektiv var det ”bästa och stabilaste” hittills.

För helåret ökade omsättningen med 8,7 procent medan rörelseresultatet steg med 20,1 procent.

”Den främsta förklaringen till resultatförbättringen är den ökade efterfrågan på vuxenutbildning. Vår verksamhetsmodell har stått sig stark i denna omtumlande tid och vi har kunnat fortsätta jobba strategiskt med förvärv och organisk tillväxt i vår kärnverksamhet”, skriver Marcus Strömberg.

Efterfrågan på bolagets tjänster inom vuxenutbildning ökade redan före pandemin men den ökade arbetslösheten under pandemin har gett fler deltagare än vad bolaget räknat med.

För hösten 2021 ses en genomsnittlig elevtillväxt på cirka 7 procent baserat på preliminära elevtal.