En laddstolpe för elbilar tillverkad av Garo.

Rapport Garo, som utvecklar och tillverkar produkter och helhetslösningar för elinstallationsmarknaden, redovisar en något lägre vinst än samma kvartal året innan. Men omsättningen steg och bolaget höjer dessutom utdelningen. 

Garo redovisar ett resultat efter skatt på 24,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (25,5). Resultatet per aktie uppgick till 2:46 kronor (2:55).

Rörelseresultatet blev 35,9 miljoner kronor (37,5) och rörelsemarginalen 12,9 procent (14,0).

Nettoomsättningen låg på 278 miljoner kronor (268).

En utdelning om 4:20 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (4:00).

Garo ser inom marknaden för E-mobility en fortsatt stark utveckling med ytterligare utbyggnad av laddinfrastruktur på samtliga marknader.

Det skriver Garo, som utvecklar och tillverkar produkter och helhetslösningar för elinstallationsmarknaden, under avsnittet marknadsförutsättningar i bokslutsrapporten.

Efterfrågan inom byggrelaterade produkter i Sverige är fortfarande gynnsam men väntas under 2020 successivt mattas av i takt med minskat antal byggstarter, enligt Garo. Dock bedöms den viktiga ROT-sektorn vara stabil.

Gällande övriga marknader där Garo är verksamt väntas marknadsutvecklingen vara fortsatt god. Sammantaget ser Garo positivt på marknadsförutsättningarna, främst drivet av tillväxt inom E-mobility, heter det i bokslutsrapporten.

Under fjärde kvartalet 2019 ökade Garos nettoomsättning med 4 procent. Marknaden under kvartalet var avvaktande främst inom produktområdena Installation och E-mobility. För Installation var den något lägre försäljningen ett resultat av det milda vädret som påverkat försäljningsvolymerna bland annat för motorvärmare och värmefläktar. Tillväxten inom produktområdet E-mobility påverkades negativt av färre försålda DC-laddare (snabbladdare) jämfört med föregående år, skriver Garo.

”För DC-laddare sker en betydande andel av försäljningen genom större upphandlingar, varför tidpunkten för avropen ger kvartalsmässiga svängningar och påverkar försäljningen i enskilda kvartal”, skriver Garo.