Rapport Läkemedelsbolaget Astra Zeneca redovisar en vinst per aktie för kärnverksamheten ("core") på 1,07 dollar i det fjärde kvartalet 2020.

Analytikers förväntningar låg i genomsnitt på 1,10 dollar per aktie, enligt Infronts sammanställning.

Astra Zenecas intäkter under det fjärde kvartalet landade på 7,4 miljarder dollar. Analytikers snittestimat var en försäljning på 7,4 miljarder dollar.

Utdelningen föreslås bli 2,80 dollar per aktie (2,80). Väntat var 2,80 dollar.

Intäktsökning upp till 19 procent

Astra Zeneca förväntar sig att resultatet per aktie för kärnverksamheten (”core”) uppgår till mellan 4,75 till 5,00 dollar under helåret 2021. Det framgår av bokslutet.

Analytikernas förväntningar låg inför rapporten på 5,37 dollar per aktie för helåret 2021, enligt Infronts sammanställning.

Intäkterna för helåret 2021 väntas öka med ett lågt ”teens” (13-19 procent). Under helåret 2020 var de totala intäkterna 26,6 miljarder dollar.

Infronts snittprognos ligger på intäkter om 31,2 miljarder dollar för året.