Rapport Säkerhetsföretaget Securitas redovisar ett rörelseresultat före avskrivningar, ebita, på 1.256 miljoner kr för det första kvartalet 2021. Analytikerna hade i genomsnitt prognostiserat 1.198 miljoner kr, enligt en sammanställning gjord av Infront.

Försäljningen uppgick till 25.814 miljoner kr. Analytikerna hade räknat med en försäljning på 26.398 miljoner kr.

Securitas organiska försäljningstillväxt inom koncernen var 0 procent (2) under det första kvartalet som helhet men samtliga affärssegment redovisade positiv organisk försäljningstillväxt under mars månad.

Det skriver vd Magnus Ahlqvist i delårsrapporten för det första kvartalet.

Under första kvartalet som helhet uppgick den organiska försäljningstillväxten till -1 procent för Security Services Europe, -2 procent för Security Services Ibero-America och +3 procent för Security Services North America.

”Även om vi ser en ökad kommersiell aktivitet inom hela koncernen, fortsätter coronapandemin att dämpa organisk försäljningstillväxt”, skriver vd och tillägger att den negativa effekten på verksamheten inom flygplatssäkerhet är fortsatt omfattande, främst inom Security Services Europe.

Den valutajusterade försäljningstillväxten för koncernen, inklusive förvärv, var 1 procent under första kvartalet (4).

Försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet uppgick till 5.738 miljoner kr eller 22 procent av total försäljning under det första kvartalet. Det kan jämföras med just 22 procent kvartalet innan och det första kvartalet 2020.

Den valutajusterade försäljningstillväxten, inklusive förvärv, var 2 procent (10).