Rapport Polymertillverkaren Hexpol, som bland annat är en underleverantör till fordonsindustrin, redovisar ett rörelseresultat på 775 miljoner kr för det första kvartalet 2022. Väntat var ett rörelseresultat om 722 miljoner kr enligt Infronts prognossammanställning.

Rörelsemarginalen var 15,0 procent, att jämföra med väntade 15,6 procent.

Resultat efter skatt blev 600 miljoner kr. Här väntades 550 miljoner kr.

Nettoomsättningen uppgick till 5 173 miljoner, medan den förväntade nettoomsättningen var 4 633 miljoner kr.