Rapport Läkemedelsbolaget Astra Zeneca redovisar en vinst per aktie för kärnverksamheten ("core") på 0,90 dollar i det andra kvartalet 2021.  Analytikers förväntningar låg i genomsnitt på 0,91 dollar per aktie, enligt Infronts sammanställning av sex analytikers prognoser.

Astra Zenecas intäkter under det andra kvartalet landade på 8,22 miljarder dollar. Analytikers snittestimat var en försäljning på 7,68 miljarder dollar.

Astra Zeneca förväntar sig numera ett resultat per aktie för kärnverksamheten (”core”) uppgående till mellan 5,05 till 5,40 dollar under helåret 2021. Det framgår av delårsrapporten. Tidigare var en prognos om 4,75-5,00 dollar per aktie.

Analytikernas förväntningar låg inför rapporten på ett resultat för kärnverksamheten på 5,23 dollar per aktie för helåret 2021, enligt Infronts sammanställning.

Skruvar upp prognosen

Vidare skruvar bolaget upp prognosen gällande intäkter för helåret 2021 som nu väntas öka med lågt ”twenties”, eller låga tjugotal, att ställa mot tidigare prognos om lågt ”teens”.

Infronts snittprognos ligger på intäkter om 33,4 miljarder dollar för helåret 2021, motsvarande en intäktstillväxt om 25 procent. Under helåret 2020 var de totala intäkterna 26,6 miljarder dollar.

Prognosen tar inte hänsyn till försäljning av vaccin mot covid-19.

Lungcancerläkemedel storsäljare

Astra Zenecas lungcancerläkemedel Tagrisso sålde för 1.306 miljoner dollar under det andra kvartalet 2021.

Det var cirka 5,8 procent över analytikernas snittförväntningar, som låg på 1.234 miljoner dollar, enligt Infronts sammanställning.

Imfinzi sålde för 604 miljoner dollar. Här låg förväntningarna på en försäljning om 616 miljoner dollar.

Lynparza redovisade en försäljning på 588 miljoner dollar, jämfört med ett väntat värde på 579 miljoner dollar.

Stark omsättning för diabetesläkemedel

Diabetesläkemedlet Farxiga omsatte 734 miljoner dollar. Analytikernas konsensus låg samtidigt på 664 miljoner dollar.

Blodproppshämmaren Brilinta/Brilique hade en omsättning på 375 miljoner dollar jämfört med ett väntat värde på 402 miljoner dollar.

Fasenra, som är ett läkemedel inom området andningsvägar, sålde för 320 miljoner dollar, medan förväntningarna låg på 305 miljoner dollar.

Stor försäljningsökning

Kombinationsläkemedlet Symbicort mot astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom visade en försäljning på 680 miljoner dollar. Här låg förväntningarna på 640 miljoner dollar.

Astra Zenecas totala produktförsäljning ökade med 33 procent, eller 27 procent i konstanta valutakurser, till 8.045 miljarder dollar under andra kvartalet. Förväntningarna var en produktförsäljning på 7,56 miljarder dollar.