I annonssamarbete med FISHER INVESTMENTS NORDEN

Annonssamarbete med Fisher Investments ”Aktier verkar så osäkra nu. Jag ska bara vänta tills marknaden lugnar ner sig – sen agerar jag.” För många investerare låter detta påstående logiskt vid en första anblick – att vänta tills volatiliteten på marknaden ebbar ut innan man investerar sina pengar i aktier, eller till dess att en korrigering eller björnmarknad återhämtar sig.

Men vad är det för tecken som investerare väntar på? Om du väntar på ett tydligt tecken på att volatiliteten för aktier har mojnat och att aktiemarknaden kommer att stiga med jämna, stadiga steg kan du få vänta för alltid. Aktier är volatila av naturen och till och med volatiliteten kan vara volatil. Det är volatiliteten och risken som gjort att avkastningen från aktier vuxit som den gjort historiskt sett. För att få lägre kortsiktig volatilitet måste du också förvänta dig lägre långsiktig avkastning. Att vänta på att volatiliteten ska upphöra kan göra att du får vänta länge!

Några av aktiemarknadens mest volatila dagar kan uppstå under bottenperioden för en björnmarknad eller under en korrigering. Det kan verka smart att vänta tills björnmarknaden nått sitt slut och en ny tjurmarknad är på väg innan man placerar pengar på marknaden. Om du för närvarande har investeringar på aktiemarknaden har du kanske tänkt följande tanke : Bör jag lämna marknaden och återvända när volatiliteten blåst förbi? Hur väljer man rätt tillfälle att börja investera igen?

Ingen kan tajma marknaden perfekt. Visst, du kan ha tur! Men du kan inte ha tur som strategi. De vilda svängningarna i slutet av en björnmarknad kan vara smärtsamma på kort sikt, men du vill inte missa början på en ny tjurmarknad. Avkastningen i början av en tjurmarknad är snabb och väldigt stor – den kan snabbt radera nästan all volatilitet i slutet av en björnmarknad.

En typisk björnmarknad fungerar som en fjäder. Ju mer den trycks ner, desto kraftigare studsar den tillbaka. Det är möjligt för en björnmarknad att vara dubbelbottnad, men det minskar inte effekten av uppgången när marknaden studsar tillbaka. Tillräckligt med tid gör att W-formade bottnar kan förändras och anta mer av en V-form.

Försämrade fundament ligger bakom den inledande nedgången under en björnmarknad. Många tror att björnmarknader börjar med ett stort börsras – men det gör de oftast inte. Korrigeringar börjar med en stor nedgång som orsakas av försvagat förtroende och skrämmer slag på nästan alla. Det vore mycket enklare om björnmarknader gjorde entré på ett lika tydligt sätt. ”Hallå! Den stora björnen kommer!” Sanningen är dock att tjurmarknadens topp tenderar att vara vågformad, och att en ny björnmarknad långsamt sänker marknaden.

En vågformad topp för en tjurmarknad kan vara förvirrande. Om det plötsligt dök upp en väldigt tydlig indikator skulle investerare se björnmarknaden komma och kunna klara sig med minimala skador – men detta är vanligtvis inte fallet. Det är snarare så att en plötslig ”smäll” inträffar i en björnmarknads senare skede. Sentiment och minskad likviditet tar större plats, vilket kan orsaka panik.

Det är vanligtvis bristen på likviditet och sjunkande förtroende bland investerare som orsakar paniken – inte de grundläggande ekonomiska förutsättningarna. Aktievärderingar blir ofta verklighetsfrånvända. Att tajma en björnmarknads botten under dessa perioder präglade av panik är särskilt besvärligt. Det är svårt att avgöra i vilken utsträckning känsloläget på marknaden påverkar verkligheten. Och känsloläget kan förändras snabbt. Det är därför den högra sidan av V-formen kan uppstå snabbt när en ny tjurmarknad börjar.

I en tjurmarknads tidiga skeden händer det att investerare helt enkelt inte tror att en tjurmarknad har börjat. Dessa tvivel kan pågå i åratal, men är särskilt omfattande i början. Allt verkar negativt.

Och allt är förmodligen ganska negativt. Aktiekurser kan börja stiga innan den övriga ekonomin har nått sin botten. Men aktier genomgår inte någon boom bara för att den ekonomiska situationen förbättras. Det är förändringen av det känslomässiga läget som bidrar till att vinden vänder på marknaden. Blygsam optimism i kombination med väldigt låga värderingar kan göra att aktiekurserna hastigt skjuter i höjden. Det inledande skedet av en ny tjurmarknad antar vanligtvis samma form och fart som slutet av en björnmarknad, därav den V-formade marknadsrörelsen.

Det här är inte bara en teori – V-formen syns tydligt genom historien. Bevis 1 till 4 visar några historiska V-former.

Bevis 1: En verklig V-uppgång – 1942

Källa: Global Financial Data, Inc. per 2018-12-31, total avkastning för indexet S&P 500 (månadsvisa data) från 1941-06-30 till 1943-12-31. Angivet i USA-dollar. Valutafluktuationer mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan kan leda till högre eller lägre avkastning. Se bevis 6 för utvecklingen av kursindexet S&P 500 under de föregående fem åren.[i]

Bevis 2: En verklig V-uppgång – 1974

Källa: Global Financial Data, Inc. per 2018-12-31, total avkastning för indexet S&P 500 (månadsvisa data) från 1973-09-30 till 1976-03-31. Angivet i USA-dollar. Valutafluktuationer mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan kan leda till högre eller lägre avkastning. Se bevis 6 för utvecklingen av kursindexet S&P 500 under de föregående fem åren.[ii]

Bevis 3: En verklig V-uppgång – 2002

Källa: Global Financial Data, Inc. per 2018-12-31, total avkastning för indexet S&P 500 (månadsvisa data) från 2002-05-31 till 2004-03-31. Angivet i USA-dollar. Valutafluktuationer mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan kan leda till högre eller lägre avkastning. Se bevis 6 för utvecklingen av kursindexet S&P 500 under de föregående fem åren.[iii]

Bevis 4: En verklig V-uppgång – 2009

Källa: Global Financial Data, Inc. per 2018-12-31, total avkastning för indexet S&P 500 (månadsvisa data) från 2008-09-30 till 2010-10-31. Angivet i USA-dollar. Valutafluktuationer mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan kan leda till högre eller lägre avkastning. Se bevis 6 för utvecklingen av kursindexet S&P 500 under de föregående fem åren.[iv]

Vad händer om du väntar på tydliga tecken innan du ger dig tillbaka in på marknaden? Det kan innebära att du missar chansen att radera en stor del av förlusterna under den föregående björnmarknaden. Den stora avkastningen från V-uppgången kommer tidigt. Att skydda sig från ytterligare potentiell negativ volatilitet kan kännas bra till en början. Men detta kan blåsa investerare på den enorma avkastning en V-uppgång normalt sett innebär – en uppgång som kan hjälpa dig radera tidigare förluster.

När marknaden når botten av en V-kurva är det svårt att veta om det är slutet på en björnmarknad eller början på en tjurmarknad. Men om du går miste om den avkastningen när marknaden vänder kommer du att ångra dig. Bevis 5 visar hur stor denna avkastning kan vara – i genomsnitt 21,8 procent under de tre första månaderna och 44,8 procent under de första 12 månaderna. En tjurmarknads årliga avkastning är i genomsnitt 21 procent[v] – men en tjurmarknads första år ger i genomsnitt dubbelt så mycket!

Bevis 5: De första 3 och 12 månaderna för en ny tjurmarknad – S&P 500

Källa: Global Financial Data, Inc. per 2018-12-31, kursindex för S&P 500 har beräknats för alla tjurmarknader fram till 2007-09-10. Angivet i USA-dollar. Valutafluktuationer mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan kan leda till högre eller lägre avkastning. Se bevis 6 för utvecklingen av kursindexet S&P 500 under de föregående fem åren.

Det händer ofta att nästan hälften av avkastningen för det första året kommer under de första tre månaderna. Därför innebär det vanligtvis stor avkastning att ha sina pengar investerade när den V-formade uppgången påbörjas.

Tänk på att uppgången inte alltid ser ut som en sådan till en början – den kan verka skakig. Men med tiden kommer V-formen att bli tydlig. Om du inte tror att aktiekurserna kommer att skjuta i höjden snabbt när marknaden vänder bör du ha väldigt starka belägg för det. Aktier är motståndskraftiga. Det är ingen myt.

Bilaga

Bevis 6: Nivåer för kursindexet S&P 500, 2011 till 2018

Källa: FactSet, per 2018-07-24. Nivåer för kursindexet S&P 500 från 2011-01-03 till 2018-01-02. Angivet i USA-dollar. Valutafluktuationer mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan kan leda till högre eller lägre avkastning.

Not: Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt innehåll från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Europe Limited. Fisher Investments Europe Limited är auktoriserat och reglerat av den brittiska Financial Conduct Authority (FCA, referensnr 191609) och är registrerat i England (organisationsnr 3850593). Fisher Investments Europe Limited har sitt huvudkontor på 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

 Fisher Investments Europe Limited delegerar portföljförvaltningsfunktionerna till sitt moderbolag, Fisher Asset Management, LLC, som bedriver verksamhet under namnet Fisher Investments, är etablerat i USA och står under tillsyn av Securities and Exchange Commission i USA.

 Att investera på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala aktiemarknaderna och internationella valutakurser.

Källförteckning:

[i]Total avkastning för indexet S&P 500 baseras på GFD:s beräkningar av total avkastning före 1971. Dessa uppskattningar har gjorts av GFD för att räkna ut det sammansatta värdet för S&P innan 1971 och utgör inte officiella värden. GFD använder data från Cowles-kommissionen och från själva S&P för att räkna ut total avkastning för indexet S&P Composite med hjälp av kursindex för S&P Composite och nettoavkastning till och med 1970, officiella månadsdata från 1971 till 1987 och officiella data från 1988 och framåt.

[ii] Ibid.

[iii] Ibid.

[iv] Ibid.

[v]Global Financial Data, Inc., avkastning för S&P 500 31/12/2018.