Pension Pensionsmyndigheten varnar för att börja ta ut den allmänna pensionen tidigt och placera pengarna i vinstsyfte. Utbetalningarna kan också leda till en skattesmäll, visar en ny rapport som myndigheten tagit fram. 

I en ny rapport tar Pensionsmyndigheten ett grepp om hur ekonomin påverkas för personer som tar ut sin allmänna pension tidigt och placerar månadsutbetalningarna i en kapitalförsäkring eller annan typ av sparprodukt medan de fortsätter arbeta. Tanken är att få en bättre värdeutveckling på kapitalet än om pengarna är kvar i pensionssystemet. 

Enligt myndigheten finns det företag som rekommenderar detta tillvägagångssätt. Risken är dock stor att det inte lönar sig, varnar Pensionsmyndigheten i rapporten och hänvisar beräkningar som myndigheten gjort.

– Ett tidigt uttag kan vara befogat om du om du har skäl att tro att du inte kommer att leva så länge. Om du inte tror det rekommenderar Pensionsmyndigheten att inte göra ett tidigt uttag för placering i vinstsyfte, skriver myndigheten i rapporten, och tillägger:

– Skälet till detta är att det innebär en betydande risk för förlust av pensionskapital och därmed framtida pension och att ersättningar som du kan vara berättigad till kan påverkas. 

För att det ska bli en lönsam affär att börja ta ut pensionen från 62 år krävs i de flesta fall en årlig värdeutveckling på minst 6 procent justerat för inflation vid en genomsnittlig livslängd, enligt Pensionsmyndigheten.

– Det är en högre värdeutveckling än den förväntade
värdeutvecklingen på aktieplaceringar enligt pensionsbranschens prognosstandard som är 3,5 procent per år justerat för inflation. Värdeutvecklingen på aktiemarknaden varierar dessutom under olika perioder, skriver myndigheten vidare i rapporten. 

Det är också högre skatt på pension som tas ut före 66 års ålder under 2022, vilket justeras upp till 67 års ålder nästa år, påpekar myndigheten i rapporten. 

Dessutom lyfter Pensionsmyndigheten fram att skatten kan bli ännu högre om den totala inkomsten, lön och pension, överstiger brytpunkten för statlig inkomstskatt, vilken ligger på 46 242 kr per månad. 

I dagsläget är den lägsta åldern för uttag av den allmänna pensionen 62 år. När personer födda 1959 fyllde 62 år under 2021 valde 6 826 att börja ta ut sin allmänna pension, vilket motsvarade 6 procent av årskullen, enligt Pensionsmyndigheten.