MYCRONIC: HÖJER OMS-PROGNOS 2021 TILL 4,5 MDR KR, INKL FÖRVÄRV

2021-07-15 08:15:17

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Teknikföretaget Mycronic har höjt sin omsättningsprognos för helåret 2021 och räknar nu med 4,5 miljarder kronor vid rådande valutakurser, inklusive genomfört förvärv.

Det framgår av rapporten för det andra kvartalet.

Den tidigare prognosen var en nettoomsättning för 2021 i nivån 3,9 miljarder kronor. Under 2020 uppgick Mycronics nettoomsättning till 3,9 miljarder kronor.

"Revideringen från tidigare 3,9 miljarder kronor förklaras i huvudsak av högre volymer och förvärvet av atg L&M", skriver Mycronics vd Anders Lindqvist i kvartalsrapporten.

Han uppger vidare att målet för den ackumulerade rörelsemarginalen inom tidigare Assembly Solutions på 10 procent ligger fast, liksom det långsiktiga målet att nå en nettoomsättning om 5 miljarder kronor senast 2023.Direkt-SE