Sektor Det finländska husdjursbolaget Musti föll på börsen i Helsingfors efter bolagets rapport för perioden april-juni, det tredje kvartalet i Mustis brutna räkenskapsår.

Försäljningen under kvartalet ökade drygt 20 procent till 82,7 miljoner euro och den organiska tillväxten var 11,6 procent. Det justerade rörelseresultatet ebita steg 13,3 procent till 7,3 miljoner euro medan nettoresultatet minskade 16 procent till 4,1 miljoner euro. Även den justerade ebita-marginalen minskade något, till 8,8 procent att jämföra med 9,3 procent motsvarande kvartal i fjol.

Aktien, som noterades i februari 2020, har utvecklats mycket starkt och sedan börsdebuten och ökat i värde med över 200 procent. Bidragande till detta har enligt många bedömare varit pandemin, som fått många hemmaarbetande att vilja skaffa ett husdjur – Mustis vd David Rönnberg kallade i november förutsättningarna som rått under året ”extraordinära”. Bolaget uppdaterade i våras också sina finansiella mål där bland annat den medel- till långsiktiga justerade ebita-marginalen ska ligga på minst 13 procent.

I april i år ändrade dock Carnegie sin rekommendation för aktien från köp till behåll, med motiveringen att värderingen enligt investmentbanken blivit mycket ansträngd. Aktien kostade då cirka 31,30 euro.

Kort därefter sålde Mustis vd 125.000 aktier i bolaget till kursen 31,57 euro, vilket inbringade motsvarande cirka 40 miljoner kr. I förra veckan sänkte så även Nordea sin rekommendation för aktien till behåll från tidigare köp.

Tisdagens rapport tycks inte ha infriat marknadens förväntningar. På Helsingforsbörsen föll Musti när handeln inleddes och strax efter klockan 9.30 hade aktien tappat 15,4 procent till 31,05 euro.