Aktie Elbilstillverkaren Teslas vd, Elon Musk, har sålt ytterligare cirka 930.000 aktier i bolaget, framgår av dokument hos amerikanska finansinspektionen SEC.

Totalt har Elon Musk nu avyttrat 13 miljoner aktier av de 17 miljoner han tros sälja i enlighet med de besked som lämnades innan säljkampanjen inleddes.

Elon Musk nyttjade optioner för att köpa cirka 2,2 miljoner aktier i Tesla till lösenkursen 6:24 dollar, aktier som tillerkänns honom via det prestationsbaserade kompensationsprogram han kom överens om med bolaget 2012, enligt anmälan. Avkastningen beskattas som vanlig lön, varför han sålde stora delar av aktierna.

Vd:n har i en uppmärksammad försäljningskampanj avyttrat delar av de nära 23 miljoner optioner som tillfallit honom enligt kompensationsprogrammet och närmat sig likviddag.

De 17 miljoner aktier som Elon Musk väntas sälja motsvarar 10 procent av hans totala innehav. Tidigt i november lade Elon Musk ut en omröstning på mikrobloggen Twitter, där följarna fick rösta på om vd:n skulle sälja 10 procent av sitt innehav för att täcka skattekrav.

Svaret blev bifall från följarna och av ingångsvärdena till undersökningen går det att dra slutsatsen att Elon Musk kommer behöva sälja ytterligare omkring 4 miljoner aktier.

Sedan Elon Musk lade ut omröstningen på Twitter är kursen ned med cirka 25 procent.

Teslas aktie stängde 5 procent ned på torsdagen till kursen 926:92 dollar.