Vinstvarning sänker Munters aktie

Publicerad 2017-12-14 06:50

Aktie (uppdaterad) Munters förutser lägre resultat än tidigare i affärsområdet Data Center för det fjärde kvartalet. Aktien faller brant på torsdagsbörsen.

”Det justerade EBITA-resultatet för Munters affärsområde Data Center i Q4 2017 beräknas bli cirka -15 miljoner kronor, vilket är cirka 50 miljoner kronor lägre än vad Munters tidigare förutsett”, skriver bolaget.

Bolaget hänvisar till lägre produktionsvolymer och högre projektstartkostnader i affärsområdet i det fjärde kvartalet.

”En del kvarvarande uppstartskostnader förväntas även under Q1 2018”, skriver Munters.

I rapporten för det tredje kvartalet skrev Munters att Data Center påverkats av en försenad produktionsstart vad gällde en stor europeisk order. Intäkterna från denna order beräknades bli intäktsförda under fjärde kvartalet i år. Det har nu förskjutits till första kvartalet 2018.

”Ovan nämnda projekt i Munters Data Center-fabrik i Europa har fortsatt haft lägre produktionsvolymer än tidigare förväntat under november och i början av december samt fortsatt höga uppstartskostnader, vilket föranlett större påverkan i Q4 2017 än tidigare förväntat”, skriver Munters.

{Chart}