Munters Group AB: Munters utser Grete Solvang Stoltz till Group Vice President HR och Sustainability

2021-10-14 09:00:00

Grete Solvang Stoltz har stor erfarenhet av att driva globala strategiska program med fokus på företagskultur, organisationsutveckling samt hållbar utveckling. Hon har tidigare innehaft ett antal högkvalificerade tjänster inom Human Resources på LKAB och SCA.

"Jag är mycket glad att välkomna Grete till Munters och ledningsgruppen", säger Klas Forsström, VD och koncernchef på Munters. "Grete har stor erfarenhet av att leda förändringar och bygga en stark företagskultur. Hon kommer att vara avgörande för vår framtida tillväxtresa och spela en nyckelroll i att ta vår hållbarhetsagenda till nästa nivå."

Grete har en civilekonomexamen från Luleå Tekniska Universitet.

Cision