Aktie Fukthanteringsföretaget Munters meddelar uppdaterade finansiella mål inför bolagets kapitalmarknadsdag på torsdagen. Bland annat höjs tillväxtmålet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det nya målet är en årlig organisk, valutajusterad, nettoomsättningstillväxt på i genomsnitt 10 procent. Det tidigare målet var att ha årlig organisk, valutajusterad nettoomsättningstillväxt på 5 procent, kompletterad med utvalda tilläggsförvärv.

”Under de senaste kvartalen har Munters haft en stark organisk tillväxt kombinerat med strategiska förvärv. För att spegla den starka efterfrågan för våra energieffektiva lösningar har vi uppdaterat våra finansiella mål”, skriver bolaget.

Vidare sätts målet att ha en justerad ebita-marginal över 14 procent. Det tidigare målet var en justerad ebita-marginal om 14 procent på medellång sikt.

”Vi har levererat stark tillväxt inom våra prioriterade områden och ser en fortsatt lönsam, kassagenererande tillväxtresa framför oss. För att spegla detta höjer vi nu vårt finansiella mål för nettoomsättningen. Vi vässar vårt justerade ebita-marginalmål och för att frigöra kapital och stärka våra möjligheter till fortsatt tillväxt och investeringar inför vi ett mål för operativt rörelsekapital inom intervallet 13-10 procent av nettoomsättningen”, säger Munters finanschef Annette Kumlien.

Munters hade tidigare som mål att ha en konsoliderad nettoskuld i förhållande till justerad ebitda om 1,5x till 2,5x, som tillfälligt kunde överstiga målnivån, exempelvis i samband med förvärv.

”Munters är på en stabil tillväxtresa, driven av vårt konkurrenskraftiga kunderbjudande, med våra ledande energieffektiva, högkvalitativa och innovativa lösningar. Vi är positionerade mot attraktiva marknadssegment som drivs av megatrenderna klimatförändringar, elektrifiering och digitalisering. Den starka tillväxten inom dessa områden lägger grunden för vår positiva framtidsutsikt”, säger Munters vd Klas Forsström.

Kapitalmarknadsdagen inleds vid 14-tiden.