MTG:s kapitalmarknadsdag flyttas till Kv1 2022

2021-10-01 14:00:00

Den tidigare offentliggjorda kapitalmarknadsdagen för Modern Times Group MTG AB den 7 december 2021 kommer att flyttas till så tidigt som möjligt i Kv1 2022. Nytt datum för kapitalmarknadsdagen kommer att meddelas med god framförhållning tillsammans med information om tid och plats, samt erbjudna former för deltagande: digitalt, fysiskt på plats med mera. Registrering kommer att ske via bolagets hemsida i närmare anslutning till evenemanget.

Cision