Emission Teckningskursen i den riktade emission som gaming- och e-sportsbolaget MTG genomförde på onsdagskvällen blev 112:90 kronor, motsvarande en rabatt på 3 procent i förhållande till stängningskursen på onsdagen. Pengarna ska användas till förvärv av bolaget Ninja Kiwi.

Emissionen omfattar nästan 9,7 miljoner aktier och bolaget kommer därmed att tillföras 1,1 miljarder kronor.

Nyemissionen kommer att medföra en utspädningseffekt om cirka 9,1 procent.

”Nyemissionen blev väsentligt övertecknad och riktades till svenska och internationella institutionella investerare, inklusive vissa befintliga institutionella aktieägare och Atairos, ett oberoende privat bolag fokuserat på att stödja tillväxtorienterade företag”, skriver MTG.

Pengarna från emissionen ska finansiera förvärvet av Ninja Kiwi, som offentliggjordes på onsdagen efter börsstängning, samt för att ”förbättra bolagets framtida finansiella flexibilitet”.

Det Nya Zeeland-baserade Ninja Kiwi utvecklar Tower Defense-spel för mobil. Förvärvet omfattar en initial köpeskilling på cirka 1.217 miljoner kronor och en förväntad tilläggsköpeskilling på totalt 406 miljoner kronor.

”Förvärvet av Ninja Kiwi utgör ett viktigt nästa steg på vägen att uppnå ytterligare organisk och förvärvad tillväxt för MTG och är i linje med företagets övergripande strategi att bygga en ytterligare diversifierad gamingvertikal och ett starkare holdingbolag för gaming”, skriver MTG.

Ninja Kiwi är enligt MTG en mycket lönsam marknadsledare inom Tower Defense-genren, med bruttointäkter under 2020 uppgående till motsvarande 337 miljoner kronor och ett justerat ebitda-resultat på 168 miljoner kronor. Intäkterna kommer från både köp av spelen och köp inuti spelen.