Aktie MTG, som efter försäljningen av ESL Gaming nu blir ett renodlat gamingbolag, betecknar sin förvärvspipeline som "mycket intressant". Bolaget har identifierat kring 300 potentiella förvärvsobjekt och diskussioner pågår med ett drygt 30-tal av dessa.

Det framkom på den presentation som MTG höll på tisdagsmorgonen.

Försäljningen av MTG:s andel (91,46%) i ESL Gaming väntas inbringa netto drygt 8,1 miljarder kronor.

MTG avser återföra minst 40 procent av nettolikviden till sina aktieägare och resterande del kommer att användas för att stärka bolagets position inom gaming.

MTG:s aktie toppade vinnarlistan på börsen på tisdagsförmiddagen där B-aktien en kvart efter börsöppning handlades upp 36 procent.