Aktie MTG:s preliminära nettoomsättning under det fjärde kvartalet 2020 minskade med 9 procent till 1.064 miljoner kronor och justerad ebitda blev 193 miljoner (84), vilket motsvarar en marginal om 18 procent (7).

Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt Infronts sammanställning per den 18 november räknade analytikerna med en omsättning på 1.130 miljoner kronor i det fjärde kvartalet och ett justerat ebitda på 191 miljoner.

E-sportvertikalens organiska omsättningsutvecklingen under det andra halvåret överträffar den guidning (-25 procent mot guidning på -27 till -32 procent) som kommunicerades i senaste delårsrapporten och koncernens justerade ebitda för det andra halvåret är i linje med den guidning som då lämnades (390 miljoner kronor mot guidning på 375 till 400 miljoner.

MTG släpper de preliminära siffrorna för ge marknaden och aktieägarna uppdaterad information inför fastställandet av de slutliga villkoren för den tidigare offentliggjorda företrädesemissionen den 18 januari samt inför den extra bolagsstämma som ska fatta beslut om att godkänna företrädesemissionen den 21 januari.