Aktie Modern Times Group, MTG, avyttrar sin andel på 91,46 procent av ESL Gaming till Savvy Gaming Group för 960 miljoner dollar, motsvarande 8.890 miljoner kronor på en kassa- och skuldfri basis. Transaktionen sker mot kontant betalning

MTG avser att återföra minst 40 procent av nettolikviden till sina aktieägare. Återstoden kommer att användas för att ”stärka MTG:s position på den globala spelmarknaden” och fortsatt genomförande av sin så kallade ”buy and build”-strategi.

Kapitalvinsten från försäljning av aktierna är skattefri och transaktionen förväntas slutföras under det andra kvartalet 2022, enligt bolaget.

Nettolikviden förväntas uppgå till cirka 875 miljoner dollar, motsvarande 8.103 miljoner kronor.

Savvy Gaming Group avser att slå ihop ESL Gaming med det av Savvy Gaming Group nyförvärvade Faceit för att skapa en ”världsledande plattform för competetive gaming”. Transaktionen är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännande.