MTG slog förväntningarna

Publicerad 2017-10-19 07:57

Rapport MTG:s resultat och försäljning var bättre än väntat. Men mediebolaget flaggar för att utvecklingen inom spel- och esportsområdet är svag.

MTG:s resultat före skatt blev 243 miljoner kronor för det tredje kvartalet. Väntat var 227 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Rörelseresultatet blev 257 miljoner. Väntat var 251 miljoner.

Försäljningen uppgick till 4.280 miljoner kronor. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 4.195 miljoner kronor.

Sämre utveckling för MTGx

MTG uttrycker sig mindre optimistiskt vad gäller årets resultatutveckling för bolagets spel- och esportsområde, MTGx, i rapporten för det tredje kvartalet.

”Som en effekt av de investeringar vi har gjort har vi justerat vår förväntansbild för MTGx helårsresultat. Ambitionen kvarstår att redovisa ett positivt resultat under fjärde kvartalet i år men på en lägre nivå än vad som tidigare förväntats”, skriver bolagets vd Jørgen Madsen Lindemann i rapporten.

MTG lovade i samband med sommarens rapport att MTGx ska ”leverera ett positivt resultat” för det fjärde kvartalet. Bolaget har även spått att förlusterna inom MTGx ska bli lägre i år än under 2016, exklusive förvärvade Innogames (som gör vinst) och Kongregate, bolag som konsoliderades under 2017.

”Bidraget från InnoGames säkerställde att MTGx som helhet rapporterade en lägre förlust jämfört med såväl Kv2 i år och Kv3 2016, medan förlusten inom esport steg till följd av fortsatt expansion”, skriver Jørgen Madsen Lindemann om MTX i dagens rapport.

”Vi fortsätter att investera i såväl existerande som nya esport-produkter baserat på den exponentiella tillväxt vi ser i våra tittarsiffror, samt mot bakgrund av att spelutvecklarna visar större fokus än någonsin på att använda esport för att öka engagemanget för sina produkter. Detta lockar ett växande intresse men högmarginalförsäljningen från sponsorer och distributörer har tagit längre tid än förväntat att materialisera”, heter det vidare.

I övrigt kvarstår ambitionen ”att öka försäljningen och vinsten för såväl koncernens kvarvarande verksamheter som för Nordic Entertainment”, skriver MTG i torsdagens rapport.