Aktie MTG och kinesiska Huya har beslutat att avbryta förhandlingarna om att forma ett joint venture-bolag för e-sportexpansion i Kina. Aktien faller tungt efter beskedet.

Olika syn mellan parterna på den avtalsmässiga fördelningen av risk samt andra centrala kommersiella villkor utgör de huvudsakliga skälen till att bolagen nu offentliggör att term sheet-avtalet bryts, skriver MTG.

”Vi tror fortfarande på logiken i transaktionen och dess potential både för MTG, Huya och den globala e-sportindustrin. Dock ser båda parter att ett ömsesidigt avslutande av förhandlingarna är den enda vägen framåt, givet statusen på förhandlingarna i detta läge. Med det sagt är en expansion på den viktiga kinesiska e-sportmarknaden en fortsatt prioritet för MTG och vi ser fram mot att utnyttja de möjligheter som finns i en nära framtid”, säger Jørgen Madsen Lindemann, Koncernchef och VD för MTG.

Uppsägningen av avtalet kommer inte ha någon finansiell påverkan på ESL:s resultat 2020.

När nyheten att MTG och Huya skulle ingå ett partnerskap kom i september förra året steg MTG-aktien med drygt 14 procent samma dag.

Huyas tänkta investering om 30 miljoner dollar i ESL motsvarade en värdering på hela ESL (enterprise value) om 425 miljoner dollar, motsvarande närmare omkring 4 miljarder kronor. Hela MTG:s marknadsvärde dagarna innan nyheten om samarbetet publicerades var 5,1 miljarder kronor.

MTG:s ir-chef Lars Torstensson sade då att värderingen av ESL i avtalet ”ger en bättre indikation av värdet på e-sport i dag än vad den senaste tidens aktiekurs har gjort”.

MTG:s aktie faller 20 procent i den inledande handeln på tisdagen efter beskedet om de avbrutna förhandlingarna.