MTG: PÅBÖRJAR AKTIEÅTERKÖPSPROGRAM UPP TILL 400 MLN KR (OMS)

2022-10-26 06:20:22

(Omsändning: skickades första gången på tisdagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) MTG har beslutat att lansera ett aktieåterköpsprogram om upp till 400 miljoner kronor, förutsatt att MTG:s innehav av egna aktier inte överstiger 10 procent av utestående aktier vid någon tidpunkt.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"MTG har en stark balansräkning tack vare intäkter från avyttringen av ESL Gaming och de positiva valutaeffekterna från innehav av amerikanska dollar. Koncernens styrelse har därför beslutat om att lansera ett nytt aktieåterköpsprogram. Ambitionen med programmet är att återköpa aktier upp till ett totalbelopp om 400 miljoner kronor fram till årsstämman 2023", skriver MTG.

Värdet av programmet motsvarar 4,3 procent av MTG:s nuvarande marknadsvärde, givet att det nyttjas fullt ut.Direkt-SE