Rapport MTG redovisar ett justerat ebitda-resultat på 346 miljoner kr för det fjärde kvartalet 2021. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 329 miljoner kr enligt Infronts sammanställning av fyra analytikers prognoser.

Ebitda-resultatet blev 303 miljoner kr, mot väntade 303 miljoner. Försäljningen i kvartalet uppgick till 1.658 miljoner kr. Analytikerna hade räknat med 1.647 miljoner.

Den organiska tillväxten blev -9 procent.