MTG: LÄGRE EFFEKTIVITET I MARKNADSFÖRINGEN PGA IDFA-FÖRÄNDRING

2023-02-09 07:49:13

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) MTG:s organiska tillväxt minskade med 4 procent under det fjärde kvartalet och mobilspelbolaget pekar i sin rapport på faktorer som tuffa jämförelsetal och Apples förändrade regler.

"Under det fjärde kvartalet fortsatte vi att känna av effekterna av samhällets pågående återgång till det normala efter pandemin, och de utmanande jämförelsesiffrorna som var ett resultat av det lyft gamingmarknaden fick av covid. Vi fortsätter också att känna lägre effektivitet i marknadsföringen som ett resultat av Apples förändringar av IDFA", skriver vd Maria Redin i rapporten.

Apples IDFA-förändring innebär att många appar börjat fråga om användaren tillåter apparna att spåra användaren. Effekten blir att fler användare väljer bort spårningen varpå mobilspelsbolagens möjlighet att annonsera i sina spel försämras.

"Vi står nu inför en avtagande global ekonomisk marknad, som drivs av en utmanande makroekonomisk miljö, vilket i sin tur påverkar konsumenternas köpkraft. Som ett resultat av detta är vår visibilitet på marknaden mycket begränsad, och marknaden för köp i appar (IAP) förväntas ha minskat med höga ensiffriga tal både under det fjärde kvartalet och för helåret. Det rådande marknadsläget dämpade också den säsongsmässiga uppgången som vi normalt brukar se mellan tredje och fjärde kvartalet", skriver Maria Redin.

MTG:s visibilitet på marknaden fortsätter att vara låg, enligt vd:n. Bolaget har än så länge under 2023 bara sett begränsade uppdaterade prognoser för marknaden som helhet och förväntar sig därför att kunna lämna mer detaljerad information om utsikterna för 2023 senare under året.

MTG:s försäljning av ESL Gaming innebar att bolaget avslutade året med närmare 5 miljarder kronor i likvida medel.

"MTG är väl positionerat för att fortsätta vara en drivande kraft för M&A i vår sektor, om och när vi ser de rätta möjligheterna framgent", kommenterar hon.Direkt-SE