MTG: JUST EBITDA 374 MLN KR 3KV (EST 326), SÄNKT TILLVÄXT-PRG

2022-10-26 07:41:28

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) MTG redovisar ett justerat ebitda-resultat på 374 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 326 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av sex analytikers prognoser.

Försäljningen i kvartalet uppgick till 1.412 miljoner kronor. Analytikerna hade räknat med 1.371 miljoner. Den organiska tillväxten blev 4 procent. Intäkterna ökade med 6 procent på årsbasis pro forma.

MTG sänker sina utsikter för helåret 2022 och räknar nu med en pro forma-tillväxt på mellan 5–6 procent justerat för valutaeffekter. Tidigare prognos var en pro forma-tillväxt på ungefär 10 procent.

Den tidigare prognosen var enligt MTG baserad på en marknad som vid tidpunkten för rapporten för det andra kvartalet förväntades växa med 5 procent. I september reviderade Sensor Tower ned sina helårsprognoser för spelarnas konsumtion och räknar för närvarande med att marknaden kommer att minska med 2 procent för helåret, kommenterar MTG.

"MTG räknar fortfarande med att växa betydligt mer än marknaden, men måste ta hänsyn till de nuvarande marknadstrenderna", heter det i rapporten.

"Om vår marknadsplan får stöd av den rådande miljön på marknaden förväntar vi oss att vår justerade ebitda-marginal kommer att vara runt 23-24 procent för helåret, i linje med våra tidigare kommunicerade utsikter för helåret", skriver bolaget vidare.Direkt-SE