Aktie MTG köper den indiska spelutvecklaren Playsimple som beskrivs som en av de globala ledarna inom ordspelsgenren för mobila plattformar.

Den initiala köpeskillingen uppgår till cirka 3.090 miljoner kronor (på kassa- och skuldfri basis) och prestationsbaserade tilläggsköpeskillingar uppgår till ett beräknat värde om sammanlagt 1.287 miljoner kronor.

Avsikten är att 77 procent av den initiala köpeskillingen ska betalas kontant och 23 procent ska betalas med MTG-aktier. Tilläggsköpeskillingen baseras på Playsimples framtida finansiella utveckling under åren 2021-2025 och kommer att betalas kontant.

Playsimple har en portfölj med nio aktiva spel, inklusive titlar som Daily Themed Crossword, Word Trip, Word Jam och Word Wars med över 75 miljoner nedladdningar och 7 miljoner månatligt aktiva användare. Bolaget har även ytterligare fyra nya spel i sin pipeline för lansering i 2021 och expanderar in i kortspelsgenren.

Playsimple ökade sina intäkter med 144 procent under kalenderåret 2020 till 706 miljoner kronor med en justerad ebitda om 154 miljoner kronor.

”Den starka trenden har fortsatt under det första halvåret 2021 med en estimerad intäktsökning om cirka 82 procent till 510-540 miljoner kronor och en estimerad justerad ebitda-ökning om cirka 140 procent till 145-155 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år”, skriver MTG.

MTG har genom de nyligen genomförda förvärven av Hutch, Ninja Kiwi och nu Playsimple nått proformaintäkter för sin gamingvertikal om cirka 4.421 miljoner kronor för 2020 och 1.158 miljoner kronor för det första kvartalet 2021.

”Playsimples kompetens inom annonsteknik och korsmarknadsföring, som har spelat en central roll i dess egen resa, kan med tiden göra det möjligt för oss att öka tillväxten för vår gamingvertikal som helhet”, kommenterar MTG:s vd Maria Redin.