MTG delas upp i två bolag

Publicerad 2018-03-23 08:21

Aktie Styrelsen i MTG föreslår att bolaget delas upp i två delar där Nordic Entertainment, som består av bolaget traditionella verksamhet inom tv, kommer att delas ut till aktieägarna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen avser att föreslå utdelningen och noteringen av aktierna vid en extra bolagsstämma under andra halvan av 2018.

Det kvarvarande MTG kommer att bestå av bolagets verksamhet inom e-sport och digital videoinnehåll. Nuvarande vd Jørgen Madsen Lindemann fortsätter som bolagets chef.

Nordic Entertainment Group, som utöver tv-verksamheten kommer bestå av MTG Studios samt Splay Networks, kommer att ledas av Anders Jensen som i dag är chef för MTG:s affärsområde

Nordic Entertainment. Detta bolag kommer att ha sitt huvudkontor i Stockholm och vara noterat på Stockholmsbörsen.

”Den rätta tidpunkten att påbörja en uppdelning av MTG i två separata och noterade bolag är nu, detta för att maximera respektive bolags fokus och potential till förmån för aktieägare, kunder och anställda. Den expertis och bredd som vår ledning har möjliggör en uppdelning av bolaget på detta sätt med Jørgen och Anders som VD för respektive organisation”, säger bolagets styrelseordförande David Chance.

I början av februari lade MTG och TDC fram en plan om att fusionera MTG:s tv-verksamhet med den danska operatören, en affärs som gick i stöpet när ett pensionsbolagskonsortium lade ett kontantbud på TDC.