Börs Indexleverantören MSCI omklassificerar Ryssland från tillväxtmarknadsstatus till fristående marknad. Beslutet gäller alla MSCI index. Det framgår av ett pressmeddelande i spåren av Rysslands pågående invasion av grannlandet Ukraina.

I måndags inledde MSCI en konsultationsprocess med internationella institutionella investerare angående den ryska aktiemarknadens tillgänglighet och investerbarhet.

”Under konsultationen erhöll MSCI feedback från ett stort antal globala marknadsaktörer, däribland tillgångsägare, förvaltare, mäklare och handelsplatser. En överväldigande majoritet bekräftade att den ryska aktiemarknaden för närvarande är icke investerbar och att ryska värdepapper bör tas bort från MSCI:s tillväxtmarknadsindex”, skriver indexleverantören.

Omklassificeringen sker vid de finansiella marknadernas stängning den 9 mars.