Rapport Det danska vindkraftbolaget Vestas Wind redovisar ett rörelseresultat på 128 miljoner euro för det andra kvartalet 2019. Analytikerna förväntningar låg på ett rörelseresultat om 135 miljoner euro, enligt Infront Data.

Nettoomsättningen uppgick till 2.121 miljoner euro. Analytikernas förväntningar på nettoomsättningen låg på 2.398 miljoner euro, enligt Infront Data.