Aktier Ett tjugotal europeiska börsbolag som har duckat årets nedgång och levererat en avkastning på minst 10 procent är fortfarande undervärderade, enligt Morningstars analytiker som listar sina favoritaktier. 

Hittills under 2022 har analysföretaget Morningstars europeiska totalavkastningsindex – som är prissatt i euro – fallit med nära 10 procent. Trots den svaga utvecklingen för den bredare marknaden har vissa aktier på Europas börser levererat en positiv avkastning, framför allt inom energisektorn. 

Men frågan är om vinnarna har mer att ge eller om kurserna sprungit iväg alldeles för långt. Morningstars analytiker har sonderat terrängen och drar slutsatsen att 25 av de europeiska aktier som avkastat 10 procent eller mer sedan årsskiftet fortfarande är undervärderade. 

I en sammanställning av analysen listar bolagets analytiker sina tolv favoriter bland aktierna, de allra lägst värderade bolagen enligt deras uppskattningar (se tabell längre ned). 

Högst upp placerar sig den franska biltillverkaren Renault. Baserat på vad Morningstar uppskattar vara ett ”rimligt värde” på bolaget – en slags riktkurs – finns en uppsida på hela 139 procent. 

Därefter hittar vi de brittiska storbankerna Standard Chartered och HSBC. Morningstars analytiker bedömer att uppsidan är cirka 60 procent. 

Listan har även ett nordiskt inslag i form av norska Subsea 7, verksamt inom olje- och gassektorn. Bolaget har en uppsida på 20 procent, enligt det som Morningstar anser vara ett ”rimligt värde” på aktien. 

Tabell: Morningstars tolv favoriter bland de europeiska aktier som avkastat minst 10 procent sedan årsskiftet och som fortfarande har en rejäl uppsida. Begreppet ”rimligt värde” kan liknas vid en riktkurs. 

Bolag Totalavkastning i år (%) Aktuell kurs ”Fair Value” Uppsida (%) Sektor
Renault SA 10,6 34,72 83 139,1 Fordon
Standard Chartered PLC 30,6 591,8 980 65,6 Finans
HSBC Holdings PLC 11,7 498,65 800 60,4 Finans
Centrica PLC 29,6 94,72 140 47,8 Kraftförsörjning
Bayer AG 21,1 52,89 76 43,7 Hälsovård
Imperial Brands PLC 36,8 2108 2900 37,6 Konsumentvaror
Danske Bank A/S 14,1 128,6 170 32,2 Finans
UBS Group AG 14,4 17,33 22,5 29,8 Finans
Glencore PLC 47,1 556,1 700 25,9 Råvaror
RWE AG 20,6 42,28 53 25,4 Kraftförsörjning
Engie SA 17,4 14,5 18 24,1 Kraftförsörjning
Subsea 7 SA 68,1 113,45 136 19,9 Energi