Fonder Svenska fondsparare placerade totalt 37 miljarder kronor i aktiefonder under första kvartalet, enligt analysföretaget Morningstars sammanställning. Bland fonderna i köptoppen avkastade värstingen drygt 20 procent. 

Trots det osäkra utgångsläget för ekonomin och turbulensen i banksektorn ångade börserna på under årets första kvartal och levererade en god avkastning. Exempelvis handlades Stockholmsbörsens upp 7,8 procent medan det breda amerikanska S&P 500-indexet lyfte 7 procent. 

Svenska fondsparare gjorde insättningar på totalt 37 miljarder kronor i aktiefonder under kvartalet. Räntefonder hade ett inflöde på 8 miljarder kronor, enligt statistik från analysföretaget Morningstar som exkluderar AP-fonderna. 

Dessutom har analysföretaget sammanställt de mest köpta respektive sålda fonderna under perioden (se tabeller längre ned). Köptoppen domineras av svenska aktiefonder och högst upp på listan finns ”Handelsbanken Sverige Index Criteria” med ett nettoinflöde på drygt 5,3 miljarder kronor.

Bland de populäraste fonderna levererade den globala branschfonden ”Swedbank Robur Technology” bäst avkastning. Fonden rusade drygt 20 procent under första kvartalet. 

”Fonden är aktivt förvaltad och den största fonden i Sverige för tillfället sett till förvaltat kapital (bortsett från AP-fonderna)”, kommenterar Morningstar. 

Samtidigt tar flera räntefonder plats på säljlistan. Den mest sålda fonden under kvartalet var ”Handelsbanken Räntestrategi” som hade ett nettouttag på 3,2 miljarder kronor. 

”Det är dock ingen vanlig räntefond i den benämningen att det är en värdepappersfond, den klassas nämligen som en specialfond. Fonden får investera i räntederivat och för att försöka skapa positiv avkastning får fonden även ha en negativ genomsnittlig räntebindningstid”, skriver Morningstar i en kommentar. 

Tabell 1: De mest köpta fonderna under första kvartalet. Källa: Morningstar

Fond Nettoflöde, första kvartalet (miljoner kronor) Avkastning, första kvartalet Avkastning, ett år
Handelsbanken Sverige Index Crit A1 SEK 5 350 6,50% −5,80%
Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK) 4 936 6,70% 1,30%
Handelsbanken Sverige Selektiv (A1) SEK 3 336 10,20% 9,60%
Cliens Småbolag B 3 222 12,80% −2,00%
Storebrand Global Plus A SEK 2 149 7,20% 3,00%
Alfred Berg Nordic IG MD ACC C C (HNOK) 1 926 1,50% −0,60%
Swedbank Robur Technology A 1 790 20,40% 3,50%
Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK 1 758 7,60% −0,70%
Handelsbanken Ins Kortränt (A1 SEK) 1 756 0,80% 0,80%
Avanza Zero 1 467 10,10% 8,90%


Tabell 2:
De mest sålda fonderna under första kvartalet. Källa: Morningstar

Fond Nettouttag, första kvartalet (miljoner kronor) Avkastning, första kvartalet Avkastning, ett år
Handelsbanken Räntestrategi A1 SEK −3 207 0,90% 0,80%
Handelsbanken Norden Tema (A1 SEK) −2 771 4,50% 1,30%
Handelsbanken Korträn SEK (A1 SEK) −1 545 0,90% 0,90%
SEB Korträntefond SEK A −1 505 0,70% 0,50%
Didner & Gerge Aktiefond −1 351 8,80% −2,20%
Handelsbanken Svenska Småbolag (A1 SEK) −1 242 4,30% −26,60%
Swedbank Robur Ny Teknik A −1 209 1,70% −22,30%
AMF Balansfond −1 008 4,00% −3,60%
Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK) −904 −1,50% 7,40%
Handelsbanken Euro Ränta (A1 EUR) −73 0,50% 0,30%