Analys Telias resultat i den svenska verksamheten väntas vara under fortsatt press, bolagets skuldsättning är hög och värderingen är oattraktiv, enligt Morgan Stanley.

Det framgår av en analys där investmentbanken nedgraderar Telia till undervikt (jämvikt) och sänker riktkursen till 38 kr (45).

Morgan Stanley menar att den svenska verksamheten, som står för omkring 47 procent av bankens värdering av Telia, och utsikterna för denna är den främsta faktorn som påverkar sentimentet kring aktien.

För åren 2019 och 2020 räknar Morgan Stanley med att ebitda-resultatet i Sverige sjunker 3 procent respektive 1 procent.

”Vi ser mer stabila inhemska verksamheter hos andra nordiska operatörer, som hos Telenor, Elisa och Tele2”, skriver Morgan Stanley.

I analysen tar Morgan Stanley också upp att Telias förvärv av Bonnier Broadcasting och Get har bidragit till en ökad skuldsättning, vilket enligt banken utgör ett riskmoment vad gäller utsikterna för utdelningen.

”Utdelningen täcks av kassaflödet under 2020, men den nya ledningen kan verka för en snabbare sänkning av skuldnivån, vilket indikerar en viss risk för en justering av utdelningsnivån”, skriver banken.

I onsdagens öppningshandel på Stockholmsbörsen gick Telia ned 0,6 procent till 40,20 kr. Tele2 hade samtidigt backat 1,8 procent till 139,60 kr.