Analys Med en dämpad intäktstrend och högre capex-investeringar att vänta är det nu svårare att motivera Tele2:s värdering.Det skriver Morgan Stanley i en analys daterad den 23 februari, där investmentbanken nedgraderar Tele2 till jämvikt (övervikt) och sänker riktkursen till 125 kr (155).

”Vår riktkurs faller till 125 kr per aktie efter nedgraderingar i det operativa fria kassaflödet, en högre långsiktig kapitalintensitet (utbyte av det gamla 4G-nätet) och en långsiktigt långsammare tillväxt som en följd av en negativ utveckling inom B2B”, skriver Morgan Stanley.

Enligt analysen står företagssegmentet B2B för 21 procent av Tele2-koncernens intäkter och segmentets intäkter föll med 8,6 procent under det fjärde kvartalet.

”Dämpad intäktstillväxt”

”Ledningen är mindre fokuserad på kortsiktiga volymer och mer fokuserad på lönsam tillväxt på medellång sikt, vilket indikerar att vi är inne i en period av dämpad intäktstillväxt, särskilt om konkurrenter inte ändrar sin nuvarande prishållning”, skriver Morgan Stanley.

Investmentbanken räknar samtidigt med att Tele2:s capex ökar från 2,7 miljarder kr under 2020 till 3,0 miljarder kr under 2021 och till 3,3 miljarder kr under 2022 då operatören investerar mer i 5G och för att fasa ut sitt gamla 4G-radionät. Morgan Stanley tror att återbetalningen från dessa investeringar blir blygsam.

”Vi räknar därför med att kassaflödet (equity free) minskar med omkring 10 procent på årsbasis under 2021, efter att det växt med 15 procent under 2020”, heter det i analysen.

”Avyttringar innebär potential”

Morgan Stanley lyfter även fram en potential för Tele2 i form av avyttringar av tillgångar som betecknas som icke-kärnverksamhet, däribland Tele2:s 25-procentiga innehav i Deutsche Telekoms nederländska dotterbolag T-Mobile Netherlands. En avyttring av det nederländska innehavet skulle kunna leda till en extra utdelning motsvarande en avkastning om 8-10 procent, enligt Morgan Stanley.

Dessutom identifierar Morgan Stanley Sverige som en marknad som står inför en möjlig konsolidering.

Tele2-aktien handlades vid 11-tiden på tisdagen till 104,90 kr, ned 1,5 procent för dagen.