Morgan Stanley ser orosmoln i svensk fastighetssektor

Publicerad 2016-10-11 09:05

Fastigheter Samtliga ljus lyser gröna för den svenska fastighetssektorn i dagsläget. Men som starkt cyklisk och högt belånad finns det potentiella katalysatorer som skulle kunna utlösa en kraftig korrektion. Det skriver Morgan Stanley i en analys på tisdagen.

”Vi tittar på potentiella drivkrafter för en vändning till ‘risk off’. Vi bekymrar oss över en avmattning på bostadsmarknaden (som skönjdes under det andra kvartalet), stigande politiska risker på grund av immigration och att stigande obligationsräntor ska minska investerares intresse för marknader som sett en stark ökning i tillgångspriser”, skriver Morgan Stanley i analysen.

Investmentbanken pekar samtidigt på att svensk fastighetssektor är cyklisk med en relativt hög belåningsgrad kombinerat med jämförelsevis kortsiktig upplåning.

”Vi noterar samtidigt att en avmattning i BNP-tillväxten (som skedde tidigare i år) tenderar att sammanfalla med lägre hyresnivåer på kontor”, fortsätter Morgan Stanley.

Riksbankens penningpolitik pekas ut som ytterligare en risk. Med den svenska centralbankens aktiva obligationsköp ser Morgan Stanley ”en ökad oro för var inverkan skulle vara om lättnaderna minskas och obligationsräntorna stiger”.

Morgan Stanley har rekommendationen jämvikt på Castellum och Pandox samt undervikt på Fabege.