Analys Framtiden ser tämligen ljus ut för Lundin Mining menar Morgan Stanley som höjer rekommendationen för gruvbolagets aktie.

Lundin Mining står inför en period då investeringsbudgeten väntas minska, samtidigt som produktionsvolymen bör öka och metallhalterna i den brutna malmen stiga.

Expansionsprojektet vid portugisiska Neves-Corvo har dock blivit dyrare än beräknat och dessutom dragit ut på tiden. Detta är väl känt och bör vara inprisat i dagens kursnivåer, men risken är inte helt över än.

Sammantaget är ”risk/reward”-kalkylen emellertid tilltagande efter det senaste halvårets kursfall, menar Morgan Stanley, som återupptagit bevakning av bolaget med rekommendationen övervikt och en riktkurs om 58 kronor, vilket Nyhetsbyrån Direkt rapporterat om tidigare på torsdagen.

”Lundins mognande capex-cykel sammanfaller med en volymåterhämtning /…/. Detta bör kunna lyfta det fria kassaflödet, skingra oron kring den nuvarande kassaförbränningen och omvärdera en aktie som handlas 35-40 procent under historiska multiplar”, skriver investmentbanken i en dagsfärsk analys.

Marknaden är för närvarande alltför fokuserad på dagens kassaförbränning, trots att nettokassan vid årsskiftet beräknas uppgå till omkring 30 procent av bolagets marknadsvärde, menar analytikern. Bolagsledningen har också visat sig föra en disciplinerad förvärvspolitik och beslutat att återköpa egna aktier, påminner han.

Lundin Minings största huvudvärk på senare tid har varit zinkexpansionsprojektet i Portugal, som dragit över budgeten med 25 procent och försenats med sex månader, bland annat till följd av en konflikt med lokala fackföreningar.

”En viss exekveringsrisk återstår, men budgetöverskridandet bör vara i stort sett diskonterat av marknaden”, resonerar Morgan Stanley.

I analysen diskuterar banken också ett optimistisk ”bull”-scenario, där kopparhalten vid Candelaria-gruvan i Chile visar sig öka och kostnaderna sänks till följd av det pågående optimeringsprogrammet. Riktkursen blir då 99:90 kronor.

I ett negativt ”bear”-senario, med en för Lundin Mining ofördelaktig utveckling av råvarupriser och valutakurser samt fortsatta problem i Portugal, hamnar riktkursen på 16:73 kronor.

Lundin Mining stängde på onsdagen till 37:64 kronor på Stockholmsbörsen.

Graf: Lundin Mining kursutveckling ett år

image

 

Källa: Infront