Börsen USA:s aktiemarknad är tillbaka på de höga värderingsnivåer som senast uppmättes i början av fjolårets börsfall, varnar analytiker på Morgan Stanley och manar till försiktighet. 

För tillfället uppgår det framåtblickande p/e-talet för amerikanska S&P 500-indexet, exklusive teknikjättarna eller FAAMG-bolagen, till omkring 24, ungefär samma nivå som under våren 2022 innan börsen föll ned i en så kallad ”björnmarknad” – vanligtvis definierat som ett ras på 20 procent från toppnoteringen.

Under 2022 värderades indexet, exklusive FAAMG-bolagen, som lägst till 20 gånger bolagens förväntade vinst det kommande året. Den nivån uppmättes i juni och december förra året. 

Analytiker på Morgan Stanleys avdelning inom förmögenhetsförvaltning står bakom analysen, som finanssajten Marketwatch tagit del av

Akronymen FAAMG rymmer Facebook (Meta), Amazon, Apple, Microsoft och Google (Alphabet). Även FAAMG-bolagens framåtblickande p/e-tal är tillbaka på samma nivåer som förra våren, runt 17, skriver Morgan Stanleys analytiker. 

Nyckeltalet p/e visar förhållandet mellan aktiekursen och bolagets vinst. En så kallad multipelexpansion, det vill säga när bolagens vinst värderas högre, brukar inträffa under lågkonjunkturer när företagens vinstcykel slår i taket och vänder nedåt, betonar bankens analytiker, rapporterar Marketwatch.

Skillnaden den här gången är att de högre värderingarna inte beror på fallande vinster eftersom S&P 500-bolagen faktiskt levererade en vinsttillävxt på 4,6 procent förra året jämfört med 2021. 

Men nuvarande vinstprognoser ger inte skäl till någon större optimism. 

”Vinstförväntningarna för S&P 500-bolagen under 2023 har sjunkit mer än 12 procent det senaste året och den nuvarande noteringen på 222 dollar indikerar en svag vinsttillväxt”, skriver bankens analytiker och syftar på den väntade sammanvägda vinsten per aktie för samtliga indexbolag. 

Uppgången är därför helt och hållet ett resultat av stigande aktiekurser, trots att ”räntorna stigit”, enligt Morgan Stanley.

Den sammanvägda vinstprognosen för S&P 500-bolagen på 222 dollar innebär att indexet handlas till ett framåtblickande p/e-tal på drygt 18. Beräkningen utgår från S&P 500:s stängningkurs på måndagen vid indexnivån 4 048.