Analys Tele2 är nöjt med priset för sin andel i samriskbolaget i Kazakstan och bolaget bedömer att marknaden också anser att prislappen hamnade något över vad man hade räknat med. Det säger Tele2:s ir-chef Erik Strandin Pers. Efter avyttringarna i Kazakstan och Nederländerna kan Tele2 ha stöd för att lämna en extrautdelning om 3 kr per aktie, anser Morgan Stanley.

Erik Sandin Pers förklarar att Tele2 i sin balansräkning har ett bokfört värde på en tilläggsköpeskilling till Asianet, numera Kauz, som motsvarar 18 procent i samriskbolaget. I den senaste delårsrapporten bokfördes den andelen till 729 miljoner kr.

”För vår andel i samriskbolaget, som motsvarar en nettoexponering om 31 procent, ger det implicit 1,3-1,4 miljarder kr. Vi bedömer att marknaden har värderat vår andel ungefär efter hur vi har bokfört den tilläggsköpeskillingen. Priset i dagens affär om cirka 1,6 miljarder kr ligger lite över det”, säger Erik Strandin Pers.

Som Tele2 tidigare har meddelat avser bolagets styrelse återföra pengarna, som avyttringarna i Kazakstan och i Nederländerna inbringar, till aktieägarna.

Erik Strandin Pers uppger att besked från styrelsen avseende formen och tidpunkten för en sådan återföring till aktieägarna väntas lämnas efter att Kazakstanaffären har stängts, vilket väntas kunna ske i slutet av juni.

Morgan Stanley skriver i en kommentar efter att Tele2 meddelat priset för avyttringen av sin andel i samriskbolaget i Kazakstan, att det nu finns stöd för en extra utdelning till aktieägarna.

Morgan Stanley anser att Kazakstan-avyttringen görs till en ”attraktiv värdering”. Tele2 får en ersättning om cirka 1,6 miljarder kr plus full återbetalning av ett aktieägarlån om cirka 2,1 miljarder kr.

”De totala medlen är därmed 3,7 miljarder kr, vilket kan jämföras mot vår värdering om 3 miljarder”, skriver Morgan Stanley.