Aktie Det svenska fastighetsbolaget Balder riskerar fortfarande att nedgraderas av Moody's, vilket Dagens Industri rapporterat om under helgen. Enligt tidningen anser kreditvärderaren att bolaget visserligen vidtagit en rad åtgärder, men att flera problem fortfarande kvarstår.

I oktober ifjol aviserade Moody’s att de satt Balders kreditbetyg under utvärdering, samt att en nedgradering från nivån Baa3 var i farans riktning.

Sedan dess har Balder vidtagit en rad åtgärder för att stärka upp den finansiella ställningen, med en riktad emission till AMF i december som det mest uppmärksammade.

Trots det ligger ett sänkt kreditbetyg i korten från Moody’s vars bedömning i nuläget är att Balder täcker 15 månaders likviditetsbehov, enligt Dagens industri.

Ett definitivt besked från Moody’s väntas i februari, efter att Balder rapporterat sitt bokslut.