Moodys bekräftar Fabege Baa2 rating, outlook ändrad till negativ

2022-11-22 08:31:00

Ändringen reflekterar Moodys syn på risk i dagens klimat med inflation och stigande marknadsräntor. Mot bakgrund av den stora oron på kapitalmarknaden är den förändrade utsikten inte oväntad.

Fabeges balansräkning är fortsatt stark med hög soliditet och en låg belåningsgrad. Fabeges fokus på Stockholmsmarknaden med en modern portfölj i attraktiva lägen och stabila kunder borgar för fortsatt stabilitet i verksamheten.

Fabege AB (publ)

Denna information är sådan information som Fabege AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2022 klockan 08:31 CET.

Cision