MONIVENT: FÖRETRÄDESEMISSON TECKNAD TILL 77%,TILLFÖR 11,4 MLN KR

2022-11-24 09:24:22

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Monivents företrädesemisson av units har tecknats till cirka 11,4 miljoner kronor, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 77 procent.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Genom företrädesemissionen tillförs Monivent cirka 11,4 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Inga garantiåtaganden kommer att utnyttjas.

Vidare har ett fåtal på förhand vidtalade externa investerare tecknat och tilldelats samtliga units i bolagets riktade emission, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 1,6 miljoner kronor före emissionskostnader.Direkt-SE