MOMENTUM GROUP: RÖRELSERESULTAT 47 MLN KR 3 KV (40)

2022-10-27 07:58:52

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Momentum Group, leverantör av industrikomponenter, industriservice och andra relaterade tjänster inom industrisektorn, redovisar ett ebita-resultat om 50 miljoner kronor (43) för det tredje kvartalet 2022, och rörelseresultatet blev 47 miljoner kronor (40).

Nettoomsättningen uppgick till 400 miljoner kronor (343).

"Aktivitetsnivån var fortsatt hög inom våra verksamheter med ökad nettoomsättning samt god resultattillväxt under räkenskapsårets tredje kvartal. Affärsklimatet på våra huvudmarknader i Norden var fortsatt tillfredsställande, främst inom industrisektorn som är vårt primära kundsegment. Vi har hittills under året sett en successivt ökad orderingång från våra industrikunder trots den oro som finns i omvärlden just nu", skriver vd Ulf Lilius i rapporten.Direkt-SE