MOMENTUM GROUP: KÖPER BPS MED OMSÄTTNING 50 MLN KR

2022-10-12 14:06:03

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Momentum Group har träffat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Börjesson Pipe Systems, BPS, en aktör inom hållbara flödestekniska lösningar och produkter.

Det framgår av ett pressmeddelande.

BPS omsätter cirka 50 miljoner kronor. Genom förvärvet stärker Momentum Group sin position som en ledande leverantör av industrikomponenter och tillhörande tjänster till nordisk industri ytterligare, skriver Momentum Group.

Tillträdet sker omedelbart och förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på Momentum Groups resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Bolagsköpet betalas delvis genom överlåtelse av 240.376 egna B-aktier till säljarna till ett pris per aktie om 62:40 kronor, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under de tio handelsdagar som närmast föregått tillträdesdagen.Direkt-SE