Momentum Group förvärvar Börjesson Pipe Systems – stärker erbjudandet inom lönsam och hållbar flödesteknik

2022-10-12 14:00:00

Momentum Group har idag tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Börjesson Pipe Systems AB (”BPS”). BPS är en ledande aktör inom hållbara flödestekniska lösningar och produkter. Genom förvärvet stärker Momentum Group sin position som en ledande leverantör av industrikomponenter och tillhörande tjänster till nordisk industri ytterligare. Tillträdet sker omedelbart och förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på Momentum Groups resultat per aktie under innevarande räkenskapsår. Förvärvet betalas delvis genom överlåtelse av 240 376 egna B-aktier till säljarna till ett pris per aktie om 62,40 kronor, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under de tio (10) handelsdagar som närmast föregått tillträdesdagen.

 – Företagsförvärv utgör en viktig del i Momentum Groups tillväxtstrategi. Nu tar vi ytterligare ett steg inom vårt affärsområde Komponenter tillsammans med BPS, som är ett väletablerat företag med starka kundrelationer och mycket kompetenta medarbetare. Genom förvärvet breddar vi koncernens erbjudande inom hållbar flödesteknik. Vi ser därför goda möjligheter till vidare utveckling, tillväxt och förvärv inom detta område, säger Ulf Lilius, vd och koncernchef för Momentum Group.

BPS är en av de ledande aktörerna på marknaden för flödestekniska lösningar och produkter. Sedan starten 2001 har bolaget haft en stabil tillväxt och omsätter idag cirka 50 MSEK. BPS har haft framgångar med egna produkter som backventilen WHP (Water Hammer Protector) för att dämpa tryckslag, spolmunstycken ur Kiruna-serien, mönsterskyddade spolspjut samt flödesmätarbrunnar för att minska vattenläckage på dricksvattennät. De egna produkterna kompletterar erbjudandet av produkter från ledande tillverkare. Verksamheten har sitt säte i Göteborg där bolaget även har sitt lager och kan erbjuda kunderna ett brett urval av produkter och snabba leveranser.

BPS kommer att fortsätta drivas som ett självständigt dotterbolag och kompetenscenter under nuvarande ledning inom affärsområdet Komponenter i enlighet med Momentum Groups filosofi med decentraliserat affärsansvar.

– Vi på BPS ser fram emot att fortsätta vår positiva utveckling inom hållbar flödesteknik och framtagande av egna produkter tillsammans med våra kunder och leverantörer. Med nya framgångsrika systerföretag och en ny stark ägare som delar både våra värderingar och mål för ett hållbart samhälle ser vi med stark tillförsikt på framtiden, säger Torbjörn Börjesson huvudägare i BPS.

MFN